MoßiLcet.oRg HosGeLdiniz

Tıklayınız.

Keyifli SOHBETİN Doğru Adresi


smiley Sohbet'e Başla!

İslami Evlilik Siteleri

14 Mart 2021, Pazar Kategori: Genel Sohbet Odaları 829 0

İslami Evlilik Siteleri

Dini Evlilik Siteleri,İslami Sohbetler,İslamda Evlilik,Dini Sohbetler,İslami Evlilik Siteleri,Mobilcet.Org Musluman Sohbet Sitesi,dinimizin emrettiği şekilde insan ayrımı yapmadan sen bu inanca sahipsin yada mezhep gibi ayrımcılık yapmadan ALLAH,ın yarattığı kulları Yaradandan ötürü severek saygı duyarak hizmet veren sitemiz ziyaret etmek isteyen herkese açıktır.

Ziyaretçilerimizin tamamına eşit hizmet veren ve değer veren sohbet arkadaşlık sitesi seviyeli sohbet ve güvenilir sohbet sitesi,dir sitelerimiz içerisinde hizmetlerimizin tamamı ücretsiz olarak ziyaretçilerimize sunulmakta ve insanların ahlaki değerlere önem vererek konuşacakları her konuya uyumlu hizmet verilmektedir.konu başlanğıcımız,da mezhep kelimesine değindin ve bu konuda bilgiler vermek istiyorum.

Mezhep Ne Demektir

Mezhep ne demektir, İslâmiyetten ayrı bir şey midir, ayrı değilse, bir mezhebe uymak şart mıdır,Mezhep; gitmek, takip etmek, gidilen yol anlamındadır. Mutlak müctehid denilen dinde söz sahibi âlimlerin, Müslümanların yapmaları gereken hususlarla ilgili olarak dinî delillerden, Kur’ân-ı kerim, hadis-i şerifler ve İcmâdan hüküm çıkarma usulleri ve çıkarıp bildirdikleri hükümlerin hepsine, mezhep denir.
Mezhep demek, Kur’ân ve Sünnet yolu demektir. Bir mezhep imamına uyan, Kur’ân-ı kerime ve Resulullah efendimize uyduğuna iman etmektedir.

Mezhep imamları bile, Kitabın yani Kur’ân-ı kerimin ve Sünnetin yani hadis-i şeriflerin manasını Eshâb-ı kiramdan öğrenmiş ve bu doğru manaya göre ictihad etmişlerdir. Bu doğru manayı ve doğru ictihadı beğenmemek, Muhammed aleyhisselama inanmamak olur ki bu da zındıklıktır.
Peygamber efendimiz ve Eshâbının yolu olan Ehl-i sünnetin yüzlerce mezhebinden bugün dört tanesi kitaplara geçmiş olup, diğerleri kısmen unutulmuştur. Bu dört mezhep; Hanefî, Şâfiî, Mâlikî ve Hanbelî mezhepleridir. Müctehid olmayanların bütün hareketlerinde ve ibadetlerinde bir müctehide tabi olması yani bu dört mezhepten birinde bulunmasının lazım olduğu, Tahtâvîde bildirildiği gibi, Hamdullah Decvî, Muhammed Bâvâ Viltorî de bildirmektedir.

Her Müslümanın; bir ibadet, bir iş yaparken dört mezhepten birine uyması lazımdır. Dört mezhepten birine tabi olmak için bu mezhebin fıkıh bilgilerini iyi öğrenmek lazımdır. Bu da o mezhepte yazılmış olan fıkıh ve ilmihal kitaplarından öğrenileceğini, Muhammed Abdurrahmân Silhetî hazretleri bildirmektedir.

Dört mezhebin itikatları yani imanları birdir, ayrılıkları yoktur. Dördü de Ehl-i sünnet itikadında, inanışındadır. Ehl-i sünnet itikadında olmayanlara bidat ehli dendiği, Tahtâvîde yazılıdır.

Dört mezhepten birine uymak, Kur’ân-ı kerime ve Resulullah efendimize uymaktır. Çünkü, mezhep imamları Kur’ân-ı kerimde açıkça bildirilen hükümleri, Peygamber efendimizin Kur’ân-ı kerim ile ilgili açıklamalarını bildirdikleri gibi, Kur’ân-ı kerimde ve hadis-i şeriflerinde açıkça bildirilmeyen hususların hükümlerini de yine Kur’ân-ı kerim ve hadis-i şeriflerin ışığı altında ortaya koyduklarını Abdülganî Nablûsî hazretleri bildirmektedir.

Mezhep imamları, en büyük din âlimleridir. Peygamber efendimizin yolu, din âlimlerinden öğrenilir. Din imamlarından herhangi birine uymak, Peygamber efendimize uymak olur

İslami Evlilik Siteleri

 İslami Evlilik Siteleri

Siteye Giriş İçin Tıkla

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir